Consultvoorwaarden

Een sessie neemt ongeveer 45 minuten in beslag.

Het intakegesprek omvat 2 sessies om te zorgen voor de nodige rust en de gepaste ruimte.
Na een vraaggesprek wordt in samenspraak met de cliënt bepaald welke behandelingsmethode of aanpak aangewezen is. Het wenselijke verloop ervan wordt toegelicht en praktische afspraken vastgelegd.

Advies over producten is vrijblijvend. Bachremedies kunnen op de praktijk worden bereid. Andere producten kan u zelf online bestellen, of je laat je adviseren voor vergelijkbare producten.

Een particuliere sessie kost € 65,00. Intake gesprek € 130,00. Informeer zeker bij uw ziekenfonds of ze tussenkomst verlenen, sommige zorgverleners hebben speciale voorwaarden rond welzijn. Voor andere tarieven kan je hier terecht.

Wil je een afspraak verzetten of annuleren, neem dan tijdig contact op. Minstens 24 uur voor de afspraak. Afspraken die niet worden nagekomen, zonder tijdige, voorafgaande verwittiging, zullen worden verrekend.

Voor alle vragen, het maken van afspraken en bijkomende informatie kan je een mailtje sturen via onderstaande link.

Bedankt voor je vertrouwen.

Ik hoor graag van je