Als je kind wordt gepest.

 • Luister, luister, luister!!! (en zorg dus dat je kind erover praat – is het niet met jou dan met een leerkacht, een andere ouder, een therapeut, een begeleider,…)
 • Geen algemene raadgevingen zoals: jij bent geweldig, de anderen zijn fout; negeer dat gewoon;…  Als je kind dat kon, zou het al van nature hiervoor hebben gekozen
 • Toon begrip: vertel niet hoe jij het ervaart, oordeel niet, trek geen partij
  Wees aanwezig voor je kind, biedt troost en ondersteuning, geef het (terug) een gevoel van veiligheid, respect,…
 • Vraag niet naar de details, de gebeurtenissen, hoor wat er bij het kind leeft – ongeacht het ‘wie’, ‘wat’ of ‘waarom’. Dit gaat om niet gelijk, maar om geluk.
 • Ga samen met je kind op zoek naar een plan van aanpak, luister hierbij goed wat voor je kind belangrijk is
 • Neem contact met de ouders, de school, betrokken partijen; niet om de schuldige te vinden en te straffen, maar om anders omgaan met elkaar na te streven.
 • Zoek hulp
 • Blijf er aandacht aan besteden, hoe lang het ook duurt en hoe veel energie er ook inkruipt. Elke betrokkenen is dit waard!
 • Geen pesters in de buurt van je kinderen? Handel preventief door het zelfvertrouwen en de sociale competentie van je kinderen in je opvoeding een plaats te geven.

Van 2 tot 9 februari is het Vlaamse Week tegen Pesten 
http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten

Tatiana Demesmaeker