Energie krijgen en behouden: open workshop

Net om voor het verhaal van elke cursist tijd te maken, zijn deze avonden beperkt tot zeer kleine groepen. Zo kan de training aansluiten bij de individuele aanmeldingen.
Ook vanavond waren er weer een paar krachtige madammen die bereid waren hun ervaringen en levensverhalen te delen en te koppelen aan ons thema:

Energie geven en energie behouden

Dat burn-out niet enkel werk gerelateerd is, werd ook in deze groep al snel duidelijk. Voorbeelden rond energie kwamen uit verschillende situaties met leidinggevenden, buurvrouwen, schoonvaders enz. Ik voel me erg dankbaar voor ieders openheid en inbreng. Het was een krachtige avond en ik kijk alweer uit naar de volgende open workshop.